ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบต.บ่อทอง นำโดยนายสมนึก หลงทอง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี นำพนักงาน อบตบ่อทองพร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี นักพัฒนาชุมชน และสมาชิก อบต. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิต ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance