"รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะพิจารณาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ช่วงปลายปี 2563 อย่างแน่นอน"

ประจวบคีรีขันธ์ : นายอุดร ออลสัน อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ฐานะนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ อ.หัวหิน นานกว่า 30 ปี ขณะนี้พร้อมลงสมัครแข่งขันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในนามพรรคพลังประชารัฐ โดยแกนนำพรรคจะเดินทางมาแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ อ.หัวหิน ในเดือนกรกฎาคม นี้ เพื่อทำงานการเมืองจากการเสนอนโยบาย มากกว่าการได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือวิธีการอื่น ขณะที่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะพิจารณาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ช่วงปลายปี 2563 อย่างแน่นอน

นานอุดร กล่าวว่า ตัดสินใจลงเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ เพื่อให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ ยืนยันว่าเป็นนักสร้างเมือง ไม่ใช่นักการเมืองที่มีภาพลักษณ์เดิมๆโดยพร้อมเสนอนโยบายยกระดับเมืองหัวหิน จากองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณในการพัฒนามากกว่าปี ละ 800 ล้านบาท ให้เป็นเมืองพิเศษหรือ หัวหินมหานคร เทียบเท่าเมืองพัทยา ที่มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงระบบประปาที่มีปัญหาต่อเนื่องยาวนาน

“มีความพร้อมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนเมือง ทดแทนการการบำบัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะแบบฝังกลบในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัช ต์ ที่ อ.ปราณบุรี สำหรับการยกระดับให้เมืองหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการ ที่ผ่านมาในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เสนองบประมาณปรับปรุงสนามบินหัวหิน 250 ล้านบาท เพื่อขยายรันเวย์ ขยายเส้นทางบินใหม่ๆ เสริมด้วยโครงการรถไฟรางคู่ ทางยกระดับคู่ขนาน รวมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19” นายอุดร กล่าว
+++++++++++++

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน