ภายหลังมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้กลุ่มธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดบริการได้ โดยจำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และกำหนดเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. ล่าสุด (วันที่ 5 มิถุนายน) ทางนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และคณะทำงาน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมลงพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลความพร้อมเตรียมเปิดบริการอีกครั้ง ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยสามารถคุมการระบาดของโรคได้จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด แต่ภาครัฐยังจำเป็นต้องยกระดับการควบคุมโรคต่อไป ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตประชาชนเป็นสำคัญ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจหลายๆ กิจกรรมเกิดความไม่สะดวกตามปกติที่เคย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจจัดนิทรรศการ กลุ่มจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก จะต้องปรับแนวทางการเข้าพื้นที่และรับบริการรับวิถีใหม่ New normal ซึ่งทุกคนต่างเข้าใจ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างจริงจัง

สำหรับภาพรวมของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีความพร้อมในการเปิดบริการเป็นอย่างดี แม้จะต้องปิดนานถึง 3 เดือน ทั้งนี้ อิมแพ็ค ถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมต้นแบบในการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่รัฐกำหนด เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าศูนย์ฯ ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่าง รวมถึงการตรวจเช็คจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งตามมาตรการรัฐต้องมีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ โดยจำกัด 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ยกตัวอย่างพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร มีผู้เข้าใช้บริการ 4,000 คน ซึ่งทางอิมแพ็ค มีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่มากถึง 140,000 ตารางเมตร จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมกันนี้ยังมีการกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อติดตามในภายหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน ไทยชนะ อีกด้วย

ด้าน นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า ภายหลัง ศบค.ประกาศผ่อนปรนระยะที่ 2 และ 3 ทาง อิมแพ็ค ก็มีลูกค้าแจ้งยืนยันจัดงานเข้ามาต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจที่จัดประจำทุกปี ซึ่งเลื่อนการจัดงานมาอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ส่วนในกลุ่มงานประชุมขนาดเล็กงานแรกจะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นการประชุมย่อยของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขจำนวน 30 ท่าน จากนั้นปลายเดือนมิถุนายน มีงานแต่งงาน งานประเภทการจัดสอบของหน่วยงานราชการ แต่ด้วยข้อกำหนดของการใช้พื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร ซึ่งต้องมีการพิจารณาข้อปฏิบัติการเว้นระยะห่างทำให้ทุกฝ่ายกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดสอบ แต่หากหลังจากนี้ 14 วัน ทางภาครัฐมีการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 4 ให้จัดงานในพื้นที่มากกว่า 20,000 ตารางเมตร อาจจะมีความเป็นไปได้ในการจัดงานสอบเพิ่มขึ้น

โดยในช่วงที่ปิดศูนย์ฯ ทางอิมแพ็ค ได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่และบริการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับคู่มือของทางราชการที่กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกิจการ/กิจกรรม การแสดงสินค้าและการประชุม ตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยให้ปฏิบัติตามหลายๆ เงื่อนไข เป็นไปตามแนวทางปกติใหม่ หรือ new normal สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุม ประกอบด้วยแนวทางการคัดกรอง การป้องกันการแพร่ระบาด การบริหารการเดินทางของผู้เข้าชมงาน การปฏิบัติของผู้ประกอบการศูนย์ฯ แนวทางการทำความสะอาด แนวทางการควบคุมระยะห่าง การควบคุมความหนาแน่น แนวทางการประชาสัมพันธ์ การจัดพื้นที่ควบคุมพิเศษ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ชมงานและผู้เข้าร่วมประชุม แนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม การบริการอาหาร เป็นต้น