PEA จัดกิจกรรม "เปิดเทอม ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี (กฟฉ.1) มอบหมายให้ นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการ PEA ท่าบ่อ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สังกัด PEA ท่าบ่อ ,ศรีเชียงใหม่, สังคม, โพธิ์ตาก จัดกิจกรรม “จิตอาสา เปิดเทอมปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ภายใต้โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน โดยมี นายมติชน มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายชนะรัตน์ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา กล่าวต้อนรับ โดยมีนักเรียน คณะครูอาจารย์ รวมทั้ง พนักงาน ลูกจ้าง PEA เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการ PEA ท่าบ่อ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม และห่างไกลโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟชนิด LED 42 หลอด เปลี่ยนเต้ารับที่ชำรุด แก้ไขสายไฟชำรุด แก้ไขสวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับ รื้อถอนสายไฟเก่าที่ไม่ใช้งาน จัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าภายในอาคาร ซ่อมแซมพัดลมที่ชำรุด ปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้า การติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ การตัดกิ่งไม้ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหักทับสายไฟในอนาคต รวมทั้งให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความตระหนัก และระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย.