เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์ข้อความระบุว่า...

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ห้องคัดกรองและตรวจเชื้อ” แบบเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา
.
✨ เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านด่านชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางภาคใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อห้องคัดกรองและตรวจเชื้อจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
.
✨ห้องตรวจเชื้อนี้จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์ไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย จึงปลอดภัยต่อแพทย์และเจ้าหน้าที่ ติดตั้งได้ง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาลเบตง และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง
.
✨เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอดิศักดิ์ เจ๊ะแว ผู้จัดการฝ่าย Pre sell/DSD ภาค 6 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบ “ห้องคัดกรองและตรวจเชื้อ” แบบเคลื่อนที่พระราชทาน โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง และนางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง เป็นผู้แทนรับมอบ

🌎www.chaipat.or.th
#มูลนิธิชัยพัฒนา #chaipattana #กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #โควิด19 #covid19

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance