เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 นายวรยุทธ เหล็กเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. กำลังพลจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 และหน่วยขึ้นตรง รวมถึงประชาชนตำบลท่าแค ที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมา จึงออกระดมจัดหาโลหิตเพื่อให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance