วันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย โดยมี นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายบัญชา อาศรัยราช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้ประชาชนจำนวน 25 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 159,002 บาท

นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์พายุลมกระโชกแรง พัดบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะหลังคาสังกะสี อาคาร ที่พัก ถูกแรงลมพัดกระชากเสียหาย ไม่สามารถนำกลับมาซ่อมแซมได้อีก จำนวน 25 ครัวเรือน
ทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองคาย ได้จ่ายเป็นเงินสดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านผู้ประสบภัย และเป็นปัจจัยในการนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำการซ่อมแซมต่อไป.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance