ก.วัฒนธรรมน้อมนำพระราชปณิธานธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนจัดแสดงผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังนำผู้บริหารวธ.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ว่า วธ.ได้จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีการนำเสนอถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ การทรงงานราชการทหาร พระปรีชาสามารถทางด้านการบิน รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด ในส่วนที่เกี่ยวข้องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านงานส่งเสริมมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับวธ.จะน้อมนำพระราชปณิธานในการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมผนวกกับหลักการทรงงานมาดำเนินการต่อยอด โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไทย และงานหัตถกรรมไทย จะสนับสนุนการจัดแสดงผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ การยกระดับองค์ความรู้ของมูลนิธิในด้านศิลปวัฒนธรรม และนำไปเผยแพร่แก่ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และขยายผลสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมงานโขนพระราชทาน ซึ่งมีทั้งการแสดง การตัดเย็บชุด การสร้างสรรค์หัวโขน และ ฉากการแสดง นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกโอกาส และผลงานที่ตัดเย็บโดยฝีมือคนไทย

“ในวันนี้ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยโด่งดัง จนได้รับการคัดเลือกจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง GUCCI นำไปตัดเย็บคอเล็กชั่นใหม่ที่มีรูปแบบชุดไทย มีราคาหลักแสนบาท ซึ่งเป็นที่ฮือฮาในวงการแฟชั่น โดยวธ.จะนำมาถอดบทเรียน หาแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ทั้งในส่วนดีไซน์เนอร์ ผู้ประกอบการไทย ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้สามารถผลิตแบรนด์ที่แข็งแกร่งจากฝีมือคนไทย มีการตัดเย็บชุดเสื้อผ้าที่ร่วมสมัย มีความทันสมัย สามารถขายได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผ้าไทยทุกรูปแบบออกสู่สายตาชาวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการยกระดับวงการผ้าไทยไปสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไปได้” นายอิทธิพล รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance