วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำผู้บริหารกรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กสร. รวมพลังนำน้ำดื่ม อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เติม “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ณ บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน