นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ได้ทวีตข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัว @ Korbsak ระบุว่า..

ทวีตเตอร์เล่นแรง มี footnote เตือนผู้อ่านให้หาความจริงจากประเด็นทีทรัมป์ทวีต......

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance