ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง โดย นางกิตติพร แตงชุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ,นายวันชัย สนธิสัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง นำพนักงาน ออกรณรงค์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงของประชาชน สุนัข แมว สัตว์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นางกิตติพร แตงชุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง กล่าวว่า โรคสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หมู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้่อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้ และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถที่ติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้ โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ของทุกปี โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้แต่ไม่สามารถรักษาได้เมื่อมีอาการของโรค การป้องกันที่ดีคือ การระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าสัตว์ถูกกัดต้องรีบทำความสะอาดบาดแผลและไปพบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีนทันที

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance