แหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เผยว่า สถาบันการเงินเจ้าหนี้ของการบินไทยได้เสนอความเห็นให้กับคนร.ในเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟู เพื่อยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยของพิจารณาให้บอร์ดบินไทยใหม่ไม่ความมียศทหารอีกต่อไป อีกทั้งควรให้กระทรวงคมนาคมเข้ามามีบทบาทในการติดตามการดำเนินงานตามแผนที่ได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว เนื่องจากมีความชัดเจนในการแก้ปัญหา และตัดสินใจได้เร็วกว่า

นอกจากมีการเสนอชื่อหัวหน้าทีมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการบริหารแผนฟื้นฟูความต้องมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจการบิน สามารถบริหารการเงิน คน และบริหารเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ที่อาจมีเป็นร้อยรายได้ จึงต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เห็นแก่หน้าใคร

"รัฐบาลจำเป็นต้องจ้างมืออาชีพจากต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดทำแผนฟื้นฟู โดยผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา อาทิ นายชุมพล ณ ลำเลียง ,นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ,นายบัณฑูร ล่ำซำ และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นต้น"

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน