เมื่อวานนี้ (22 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตั้งแต่ด้านบนเหนือน้ำจนมาถึงพื้นที่บริเวณน้ำเน่าคลองเนื่องเขตที่อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์เจ้าไชยานุชิตพบพื้นที่คลองมีการขุดลอกกินพื้นที่ไปแล้วหลายกิโลเมตรโดยแบล็คโฮลงยืนบนโป๊ะ โดยขุดลอกนำผักตบชวาสิ่งปฏิกูลเศรษหญ้ากิ่งไม้ลากไม้ขึ้นและมีการแต่งขอบข้างคลองจนไม่เหลือ

นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์เจ้าไชยานุชิต กล่าวว่า ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณขุดลอกลำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตด้านบนบริเวณ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยวสามเหลี่ยมรอยต่อคลองด่าน และรังสิตใต้ลงมาถึงคลองท่าไข่ซึ่งรวมพื้นที่ที่น้ำเน่าเสียหมู่ 2-3 ด้วยกินพื้นที่กว่า 19 กิโลเมตรโดยใช้เคลื่องจักรว้สดุอุปกรณ์ขอกรมชลประทานโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคลองที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ใช้หล่อเลี่ยงชาวแปดริ้วทีสำคัญซึงนอกจากจะใช้ทำการผลิตปะปาส่วนภูมิภาคแล้วชาวบ้านยังใช้ทำไร่ ทำนา เลี้ยงปลา กุ้ง ทำสวนและอุปโภคอื่นๆอีกด้วย

ขณะเดียวกัน นายวิรัตน์ ศรีอุโร นายกอบต.เนื่องเขต ตัวแทนชาวบ้านกล่าวขอบคุณทางผอ.ธานินทร์ ที่นำเครื่องจักรลงมาดูแลขุดลอกนำวัชพืชซากหญ้าสิ่งปฏิกูลผักตบชวาขึ้นทำให้ลำคลองดูสะอาดตา
และฝากให้ช่วยก้นดูแลขยะสิ่งปฏิกูลบริเวณเขตบ้านด้วย

ด้านเจ้าอาวาสวัดนครเนื่องเขต กล่าวขอบคุณทางผ อ.กรมชลประทานที่ขุดลอกคลองหน้าวัดพื้นที่หมู่ 8 ต.วังตะเคียนอย่างเร่งด่วนดูสะอาดตาน้ำใสจากที่เน่าดำส่งกลินเหม็น ปลาต่างดีใจดำผุดดำว่ายอย่างเห็นใด้ชัดวัดสามารถดูดน้ำขึ้นมาใช้ชาวบ้านก็มาให้อาหารปลาได้ตามปกติ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน