เมื่อวันที่ 23 พ.ค.63 เวลา 10.00 น.ที่สวนเลอทัย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษและประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้นำอาหารกล่องและ สิ่งของเครื่องใช้ใส่รถยนต์จำนวนมากเพื่อไปเปิดท้ายแจกของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ชุมชนละทาย ตำบลละทาย อ กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ โดยมี นางอุบล โรจนวัน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ นางณัฐธิดา ศรีสุรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เดินทาง มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และมี นายดาเรศ พละศักดิ์ กรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนละทาย อำเภอกันทรารมย์ นายธวัช นวลศิริ ผู้ใหญ่บ้านตำบลละทาย นายประทิน สายเสน ผู้กำกับโรงละครสายเสนโปรด็กชั่น นำคณะเครือข่ายให้การต้อนรับและร่วมประชุม ด้วย

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษกล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ ได้นำอาหารและสิ่งของทั้งของกินของใช้ไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มาเข้าแถวยืนรอรับแจกบนถนนสายกันทรารมย์-อุบลฯจำนวนประมาณ 30 กว่าราย โดยในขณะแจกของได้กำหนดให้ทุกคนเลือกสิ่งของที่ต้องการไปคนละ 3 ชิ้น ไม่ให้หยิบตักตวงตามอำเภอใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างวินัยให้ทุกคนรู้จักเผื่อแผ่ผู้อื่นที่ยังไม่ได้รับของแจก และเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ได้ทั่วถึงกัน และภายหลังแจกของเสร็จแล้วจึงได้จัดประชุมเตรียมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รองรับการเปิดการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ NEW NORMAL ได้แนะนำรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนเป็นการเดินทางเที่ยวกันเองแบบมาเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆ อาจเป็นการขับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่มีการเว้นระยะห่าง และเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก ลัดเลาะไป ทานอาหารท้องถิ่น และเน้นปัจจัยสำคัญคือที่พักต้องสะอาด การบริการต้องมาตรฐานตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ปลอดภัย นอกจากนี้นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ยังได้ฝากกิจกรรมมาให้ผู้ประกอบการทุกคนเสนอขายสินค้าในงานเทศกาลเที่ยวไทยทางออนไลน์ ไม่ต้องไปออกบู๊ธภายในงานที่กรุงเทพฯ โดยนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษมาเสนอขายในลักษณะ Flash Sale โดยให้ ข้อมูลรายละเอียดสินค้าด้านการท่องเที่ยวส่งทางอีเมล์ tatsurin@tat.or.th แล้วการท่องเที่ยวจะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสมือนได้ไปออกบู๊ทที่กรุงเทพฯด้วยตนเอง

นางอุบล โรจนวัน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ กล่าวว่า ได้ทราบ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษจะลงพื้นที่ไปจัดตู้ปันสุขสัญจรให้เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จึงนำเรียนขออนุญาต นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด ให้ได้ลงพื้นที่ไปพบเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้วย และรู้สึกยินดีที่เห็นชุมชนละทายเข้มแข็งสามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รวมทั้งรู้สึกชื่นชมที่เห็นการจัดการประชุมที่ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เตรียมการประชุมแบบ Social Distancing โดยนำที่วัดอุณหภูมิติดตัวมาวัดผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือและต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 รวมทั้งจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ด้วย และประชุมใช้เวลาไม่นานเกินหนึ่งชั่วโมงก็ให้ทุกคนนำข้าวกล่องกลับไปทานที่บ้าน โดยแต่ละคนมีอาการยิ้มแย้มพอใจที่ได้รับแบ่งปันความสุขในครั้งนี้

เพียงฤทัย เกียรติชนนาวี/ศรีสะเกษ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน