วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท โรงงาน สถานประกอบกอบการ และร้านค้าจำนวนมาก ต้องลดการจ้าง เลิกจ้าง และปิดกิจการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากให้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง บจธ. ซึ่งมีภารกิจลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้เกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน หรือได้รับผลกระทบต่างๆ ได้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมเป็นสมาชิก บจธ. เข้ารับการอบรมการทำการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทำอาชีพเกษตรกรรม พึ่งพาตนเอง อย่างมีศักดิ์ศรีลดรายจ่าย และมีกินโดยขอรับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจมีฐานรากเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ในขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบCOVID-19 ยื่นขอความช่วยเหลือต่อ บจธ แล้ว จำนวน 2000 ครัวเรือน(6000ราย) ซึ่งจะใช้งบประมาณราว1,850 ล้านบาท

พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ฐานะประธานบอร์ด บจธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า พลเอกประวิตรฯ ยังสั่งการให้ บจธ. เดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19ในการทำกินมาหวังพึ่ง บจธ โดยเสนอ ค.ร.ม.ลดค่าธรรมเนียม ในการโอนและจดจำนอง อสังหาริมทรัพย์โดย ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 - 7 มิถุนายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID -19 โดยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอน จากเดิมร้อยละ 2 หรือ ล้านละ 20,000 บาทเป็น ร้อยละ 0.01 หรือ ล้านละ 100 บาท และลดค่าค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1 หรือ ล้านละ 10,000 บาท เป็นร้อยละ 0.01 หรือ ล้านละ 100 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอน และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำกับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ) ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ บจธ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2781244 มือถือ 086-6272000

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน