ที่ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา นายพลศักดิ์ สวัสดี ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา(PEA) มอบเช็คเงินสด 10 ล้านบาทตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพังงา โดยมี นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการไฟฟ้าภูมิภาคพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และบุคลากรในโรงพยาบาลร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลพังงาจะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วย กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ราคา3,300,000 บาท กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ ราคา 5,500,000 บาท ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอดราคา 550,000 บาทชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ ราคา1,070,000 บาท เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3หลุมล้างขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ราคา 500,000 บาท

นายพลศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และตระหนักถึงความขาดแคลนของเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข ยกระดับการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาล จำนวน 77 แห่ง ๆ ละ 10 ล้านบาท โดยแบ่งการสนับสนุนงบประมาณเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลพังงา ได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาประชาชน และพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป