ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นำทีมจนท.ตรวจติดตาม เกษตรกรที่ร่วมโครงการ"ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 "

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 63 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสุทัศน์ กาวิชัย หน.นปพ.ตรอน ว่าที่ รต.บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น หัวหน้างานส่งเสริมการปลูกป่า ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้ ออกตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ( ปี 2563 ) เพื่อติดตามผล ให้ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการฯ ท้องที่ ต.ข่อยสูง ต.วังแดง ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 3 ราย เนื้อที่ 13 ไร่

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance