นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ(บอร์ด)การทางพิเศษแห่งประทศไทยหรือ กทพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกทพ.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้ว่าการฯกทพ.โดยอนุมัติให้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข เป็นผู้ว่าการการทางพิเศษคนใหม่ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีนายสราวุธทรง ศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงและกรรมการกทพ.เป็นประธาน เสนอเนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและยังเป็นผู้บริหารการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง

ส่วนขั้นตอนจากนี้จะเป็นการเจรจาต่อรองผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ คาดว่าจะสรุปได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จากนั้นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังเห็นชอบ และกทพ.สรุปรายงานผลไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและคาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ว่าการกทพ.คนใหม่จะเริ่มปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ว่าการกทพ.คนใหม่ ด้วยคะแนนสูงสุด โดยนายสุรเชษฐ์ ปัจจุบันอายุ 49 ปี