ดีป้าเตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมแนะนำตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายมิจฉาชีพสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันที

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพฉวยโอกาส หลอกลวงประชาชน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบของการหลอกโอนเงิน หรือเรียกเก็บเงินค่าหัวคิว เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินโครงการต่าง ๆ

"ในส่วนของ ดีป้า จะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนมีสิทธิเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยตนเองจากรายการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม"

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีมาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หากไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (ดิจิทัลโพรไวเดอร์) หรือขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพในที่สุด

หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าวของเหล่ามิจฉาชีพ หรือมีการนำชื่อสำนักงานฯ หรือหน่วยงานภาครัฐไปแอบอ้าง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ โปรดแจ้งเบาะแสกลับมาที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทร 0 2026 2333 หรือเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand ได้ทันที ซึ่งสำนักงานฯ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน