นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู พาลงพื้นที่ดูสภาพจริงที่บ้านนักเรียนที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อม เพื่อนำแนวทาง อุปสรรคและปัญหา มาเป็นข้อมูลในการขยายผล ดูแลและช่วยเหลือ สถานศึกษาในสังกัด

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงร่วมกับโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ และภาคเอกชน มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงิน เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายโรงเรียนดูแลช่วยเหลือเรื่องการเรียนทางไกลเป็นรายครัวเรือนต่อไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน