เกษตรฯ ระบุกระทรวงคลัง ส่งผลตรวจสอบความซ้ำซ้อนรายชื่อเกษตรกรจากฐานทะเบียนอื่น ภายในวันนี้ พร้อมให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร พรุ่งนี้ โดยเกษตรกรชุดที่ 2 มี 3.4 ล้านราย จากที่จ่ายให้เกษตรกรชุดแรกไปแล้ว 3.3 ล้านราย ทยอยจ่ายตั้งแต่ 22-25 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รอรับผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรชุดสองประมาณ 3.4 ล้านคน จากชุดแรก3.3ล้านรายได้รับเงิน 5,000บาทแล้ว ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ คาดว่า สศค.จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ วันนี้ (21 พ.ค.) ทันที่ที่มาถึงจะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชุดนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) โดยตามแผนงานที่วางไว้จะจ่ายครบวันที่ 25 พฤษภาคม จากนั้นเตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคนต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พฤษภาคม จะจ่ายเงินวันที่ 30-31 พฤษภาคม

ส่วนเกษตรกรกลุ่มสุดท้าย คือ เกษตรกรที่ยื่นแบบ ทบก.01 ซึ่งเป็นแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พฤษภาคม แต่การเพาะปลูกล่าออกไปเนื่องจากรอฝนมีประมาณ 130,000 ราย ซึ่งต้องเพาะปลูกภายใ30มิถุนายน แจ้งให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทำประชาคม เพื่อตรวจการเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 15 กรกฎาคมนั้น ตามแผนงานที่กำหนดไว้คาดว่าจะจ่ายเงินวันที่ 27 กรกฎาคม

ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์และทำหน้าคัดกรองไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อน คือ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ที่ได้เสนอเกณฑ์ให้ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน ซึ่งมีมติว่า การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรต้องไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม และทะเบียนข้าราชการบำนาญ ส่วนกรณีข้าราชการประจำนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ไม่ได้เสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา กระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่ส่งรายชื่อที่ผ่านการคัดกรองจาก สศค.ให้ ธ.ก.ส. ซึ่งรายชื่อที่ส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรทุกราย  

นายอนันต์ กล่าวว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยเปิดให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นมา ที่สำนักงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด ส่วนระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน