นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และต่างเชื้อชาติ มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาและทุรกันดาร

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับทราบข้อมูลและปัญหาในการทดลองเรียน DLTV โดยนายมณี พัดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่นและคณะครู ได้ทดลองในกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนซึ่งไม่มีปัญหา ในส่วนบ้านเด็กที่ไม่สามารถดูทีวี ไม่มีอินเตอร์เน็ต หรือไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็ใช้วิธีการให้ไปเรียนบ้านเพื่อนในละแวกเดียวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมีผู้ปกครองดูแลบุตรหลานในช่วงทดลองเรียนนี้ อีกกลุ่มที่หมู่บ้านอยู่ห่างไกล การเดินทางลัดเลาะตามไหล่เขาระยะทางหลายกิโลเมตร สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไม่ถึง โรงเรียนมีวิธีการคือนำใบงานไปส่งให้ที่บ้าน และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่ต้องเรียนในสถานการณ์แบบนี้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาพร้อมทั้งนำข้อมูลกลับมาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน