สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

แล้วในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้การบินไทยเข้าสู่แผนการฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการของศาลล้มละลาย ...*...

"ผมและคนไทยหวังว่าเมื่อมีมืออาชีพเข้าไปดูแลการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาล การบินไทยจะกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและความรุ่งเรืองของประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการเดียว เพื่อให้พนักงานกว่า 2 หมื่นคน มีงานทำต่อไป โดยมีการการปรับโครงสร้าง นั่นคือการตัดสินใจของผมและครม. กับกรณีการบินไทย"ถ้อยแถลงจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ...*...

สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการบินไทยหลังเข้าสู่แผนการฟื้นฟูฯตามกระบวนการที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั้น อ.วิชา มหาคุณ นักกฎหมายระดับแถวหน้าของประเทศไทยเคยให้คำอธิบายเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้ว่า การล้มละลาย หมายถึงการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งนำไปสู่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และคำพิพากษาให้ล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง ผลก็คือการเก็บรวบรวม การจำหน่าย และการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเสมอหน้ากัน กระบวนการดังกล่าวจะไม่มีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใด ส่วนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ จะต้องเริ่มต้นจากการร้องขอฟื้นฟูกิจการ แม้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายล้มละลาย ก็หาเรียกว่าเป็นกระบวนการล้มละลายไม่ แต่เรียกว่าเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ถือว่าเป็นทางเลือกอื่นนอกจากการล้มละลาย โดยลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอก็ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่ามีหนี้สินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ และศาลยังมิได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสั่งให้เลิกนิติบุคคล ทั้งนี้เพียงแค่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้พิจารณา ก็จะเกิดสภาวะพักชำระหนี้ (automatic stay) ในทันที กล่าวคือเจ้าหนี้จะฟ้องร้องหรือบังคับคดีไม่ได้ ฯลฯ และถ้าศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเห็นชอบกับผู้ทำแผนที่ผู้ร้องเสนอมา ก็จะมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผน ซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการแทนลูกหนี้และจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ...*...

“กระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับ บริษัทมหาชนจำกัด อย่างการบินไทย เพราะถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่ยังสามารถดำเนินกิจการได้ แต่ขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงต้องอ้างถึงศักยภาพขององค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง เคยได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ มีเส้นทางการบินทั้งในและต่างประเทศ มีทรัพย์สินทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนมีมูลค่ามหาศาล มีกระทรวงการคลังถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ หากปล่อยให้ล้มละลายย่อมกระทบถึงชื่อเสียงของประเทศเป็นส่วนรวม ตลอดจนกระทบต่อพนักงานและครอบครัว รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย การจัดทำแผน ต้องแล้วเสร็จในระยะเวลาสามเดือน โดยขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน ในแผนจะมีทั้งข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้ ที่ต้องลดหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งการยืดเวลาชำระหนี้ รวมทั้งการปรับโครงสร้างกิจการ ที่สุดต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลาง แล้วจึงบริหารแผนต่อไปโดยผู้บริหารแผนตามระยะเวลากำหนดไว้ในแผนไม่เกินห้าปี นี่เป็นบทสรุปย่อๆ ส่วนรายละเอียดมีความซับซ้อนกว่านี้มากนัก โดยเเฉพาะการหาตัวผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนที่ต้องมีควงมีความรู้ความชำนาญ ความซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพราะแม้ลูกหนี้อาจเสนอตัวเป็นผู้ทำแผนและบริหารแผน ก็อาจไม่ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะทางฝ่ายเจ้าหนี้”อ.วิชาระบุ ...*...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวน SME ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ขายสินค้าบนระบบออนไลน์ SME ที่พร้อมทะยานสู่สนามการแข่งขันสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ https://www.dbdservicexstartup.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2962-9955, 09-5949-4632 หรือ e-mail : dbdxstartup@gmail.com ...*...

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค.เวลา 15.00 น. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ปธ.กก.บห. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ปธ.กก. บ้านปู สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านปู และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดและเยี่ยมชมหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู ที่บริเวณโถง ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)

ป้องกันโควิด...พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย N 95 จำนวน 5,000 ชิ้น และ Face shield จำนวน 2,400 ชิ้น จาก ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ โดยมี นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันก่อน

ถวายพระพรชัยมงคล...พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นำคณะข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

เยี่ยมชม...เทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมหอธรรมพระบารมี และเยี่ยมชมการเตรียมถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติ และหอศิลป์ร่วมสมัย โดยมี พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และ พระครูธรรมประยุต เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ นำเยี่ยมชม

บรรเทาทุกข์...อนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวาง พร้อมด้วย ทวีพงษ์ วิธีจงเจริญ ประธานชุมชนสุนทรศิริ และ กศน.เขตห้วยขวาง ร่วมกันมอบ ตู้รวมใจ ปันความสุข ให้กับชาวชุมชนสุนทรศิริ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ที่ชุมชนสุนทรศิริ

สนับสนุน...ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผอ.สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย รับมอบชุด PPE จาก ณัฐพล ธนพัตโสภณ กก.ผจก. ทีคอน สยาม เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อน

ร่วมแรงร่วมใจ...มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ศิริกุล โอภาสวงศ์ ธฤต โอภาสวงศ์ นำทีมอาสาสมัคร และอาสาศิลปิน นำโดย อัญชลี จงคดีกิจ ดวงตา ตุงคะมณี วสวิศว์ ศตพิพัฒน์ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ ร่วมแรงร่วมใจเข้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมลงพื้นที่ออกแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่บริเวณวัดดอกไม้ ถ.สาธุประดิษฐ์ และบริเวณชุมชนศรีอุลัย ซ.อรุณอมรินทร์ 30

สู้ภัยโควิด...บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ นำโดย กวิน กาญจนพาสน์ สิน กฤตลักษณ์ และ สุรพงษ์ เลาหะอัญญา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สู้ภัยโควิด-19 สร้างเครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันก่อน

เพิ่มความปลอดภัย...เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดย ธนัชชา ว่องอมรนิธิ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำนวน 22,500 มิลลิลิตร และหน้ากากผ้า จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายในชุมชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างลงพื้นที่ดูแลเยาวชนและช่วยเหลือสังคมในจังหวัดต่าง ๆ

แจกจ่าย...เชฟรอน (ไทย) โดย ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี และ เกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ แจกจ่ายถุงยังชีพบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่พี่น้องในชุมชนได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยมี มะลิ ธิติธนธนกุล และ บุญพิศ ฟ้อนกระโทก เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ลานกีฬา ชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3

ไม่ทิ้งกัน...ริญญภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ รอง กก.ผจก. และทีมงาน ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบ ข้าวหอมคุณภาพตราฉัตร Food Service ข้าวหอม 100% ตราฉัตรชมพู และข้าวหอมตราฉัตรส้ม รวมทั้งสิ้น 360 กิโลกรัม ให้กับร้านอาหารที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน ทั้งหมด 6 ร้านค้า ได้แก่ ร้านคอหมูพระราม 5 ร้าน Uncle&Friends ร้าน Jamie’s Burgers ร้านข้าวหมูทอดวัดเฉลิม ซอย 9 ร้านนิวเฮงกี่ และร้านครัวชื่นใจ