คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 มิ.ย.63 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยจัดการประเมินความพร้อม ณ อาคาร 1, 2, 3, 5, 6 และ 7 แบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น. จำนวน 920 คน สำหรับผู้สมัครหมายเลข 10101 – 12710 และรอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.30 น. สำหรับผู้สมัครหมายเลข 20101 – 30232

ทั้งนี้ ได้จัดนักเรียนเข้าประเมินความพร้อมห้องละไม่เกิน 18 คน นั่งห่างกัน 1 – 2 เมตร ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนผู้เข้ารับการประเมินความพร้อม ทางโรงเรียนฯ ให้ผู้ปกครอง 1 คนต่อนักเรียน 1 คน จะเปิดประตูรับนักเรียนตั้งแต่ 08.00 น. โดยรอบที่ 1 ประตู 5 สำหรับผู้สมัครหมายเลข 10101 – 11435 ประตู 6 สำหรับผู้สมัครหมายเลข 11501 – 12710 รอบที่ 2 เปิดประตูรับนักเรียนตั้งแต่ 09.30 น. ประตู 5 สำหรับผู้สมัครหมายเลข 20101 – 21535 ประตู 6 ผู้สมัครหมายเลข 21601 – 30232 รายละเอียดดูได้ที่ www.kus.ku.ac.th หรือ facebook : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน