นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด-19 TOA ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสี โดยคนไทย 100% จึงตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 รวมเป็นจำนวนเงินมากกว่า 100 ล้านบาท อาทิ โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลภาครัฐที่ได้รับผลกระทบที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในการมอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค (Teepol) ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลบางบ่อ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ในการมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

ขณะเดียวกันยังได้เข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งการมอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ และการสนับสนุนชุด PPE จำนวน 10,000 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ผ่านโครงการแจกถุงยังชีพ (ข้าวสาร อาหารแห้ง,น้ำมันพืช,น้ำยาล้างจาน ตรา ทีโพล์,นมสดพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม ตรา ฮอกไกโด) รวมเป็นจำนวนกว่า 10,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ, อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ เขตวัฒนา เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตสายไหม เขตคลองเตย เขตคลองสามวา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก ฯลฯ

ทั้งนี้ยังได้ร่วมกับวัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดประดู่ฉิมพลี เพื่อน้อมสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการแจกข่าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตดุสิต เขตพระนคร เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และร่วมกับหน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน เขตธนบุรี ฯลฯ

สำหรับบริษัทได้ตั้งเป้าเดินหน้าโครงการแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังแนวทางช่วยเหลือประชาชนในระยะยาว ช่วงหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีมืออาชีพกับ TOA เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากวิกฤติโควิด-19 สุดท้ายบริษัทมีความห่วงใยประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบ เราจึงพร้อมช่วยเหลือและเคียงข้างเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน