นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดตู้ปันสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย

วันนี้วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดตู้ปันสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย โดยนางวิไล เพ็งอุดม ผอ รพสต กล่าวรายงาน ว่าการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน และโรงเรียน มีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมนำสิ่งของมามอบเพื่อส่งต่อให้กับ ผู้ได้รับความเดือดร้อน จาก สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สำหรับอำเภอชัยบุรีมีการจัดตั้งตู้ปันสุข ดังนี้
1 ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี
2 โรงพยาบาลชัยบุรี
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี
6 ที่ทำการ อบต สองแพรก