ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรไอซ์วอเตอร์ได้นำน้ำดื่มจำนวน 65 โหลมามอบให้กับกับ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเพื่อนำมาเติมใส่"ตู้ปันสุข" ของพม.ยโสธร ที่ตั้งไว้บริการผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดยโสธรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) นอกจากนั้นแล้วเพื่อร่วมโครงการ ครัว พม.รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่จะมีขึ้นตามอำเภอต่างๆในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามหมู่บ้านและตำบลภายในจังหวัดยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อที่จะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
00000
สมหมาย/ยโสธร