ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มอบเงินเยียวยาเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกรในอำเภอบ้านนา ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวในรอบที่ 1 จำนวน 2,162 ราย เป็นเงิน เป็นเงิน 10.81 ล้านบาท โดยมีนายวรภาส บุญมั่น ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครนายก นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ศรีถาพร ผู้จัดการธกส.สาขาบ้านนาและนายสราวุธ อ่ำกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธกส.สาขาบ้านนา ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี ในการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรครั้งนี้ ได้ดำเนินการให้เกษตรกรมารับได้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา และที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านนา โดยมีเกษตรกรให้ความร่วมมือทยอยมารับเงินจากเจ้าหน้าที่ และผ่านการคัดกรองพร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

อำพล เทียนงาม นครนายก