เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ ผู้อำนวยการชลประทานยโสธร พร้อมคณะลงพื้นที่ แหล่งน้ำธรรมชาติบ่อโจ้โก้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่กว่า 700ไร่ และเป็นแหล่งธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่เป็นแหล่งน้ำดิบในการสูบขึ้นไปผลิตน้ำประปาส่งให้กับชาวบ้านใน 3 หมู่บ้านของตำบลศรีฐาน ซึ่งผู้ใช้น้ำกว่า 400 ครอบครัว และเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำในบ่อโจ้โก้แห่งนี้ได้แห้งขอดลงจนพื้นดินแตกระแหงเป็นบริเวณกว้างเรือหาปลาของชาวบ้านหลายลำต้องจอดทิ้งกลางบ่อที่ไม่มีปริมาณน้ำเหลือเลย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆบ่อโจ้โก้แห่งนี้ไม่สามารถที่จะพากันจับปลาไปปรุงเป็นอาหารได้เหมือนเช่นเคยส่งผลกระทบต่อทั้งคนและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะโค-กระบือ ของชาวบ้านที่เคยพากันนำโค-กระบือ ของตนไปเลี้ยงในบ่อโจ้โก้แห่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าไปเลี้ยงได้เหมือนเช่นเคยเพราะไม่มีน้ำเหลือให้โค-กระบือ ได้กิน ส่วนปริมาณน้ำดิบที่เหลืออยู่ในบ่อสำหรับสูบขึ้นผลิตน้ำประปาส่งให้กับชาวบ้านได้ใช้น้ำนั้นคาดว่าอีกประมาณ 1 เดือน ปริมาณน้ำก็จะหมดทันทีถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่

นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ ผู้อำนวยการชลประทานยโสธร กล่าวว่า สำหรับการขุดลอกบ่อโจ้ดโก้เมื่อปี 2561 ได้นำเสนอของบประมาณจำนวน 380 ล้านบาทเมื่อครั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทางกรมชลประทานส่วนกลางลงมาสำรวจแล้วและในงบ 380 ล้านบาท จะทำการขุดลอกดินจำนวน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรับภูมิทัศน์ ทำประตูระบายน้ำ และขระนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและตาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2564

ในส่วนของการแก้ปัญหาเร่งด่วนนั้นทางชลประทานยโสธรจะหาแนวทางทำการขุดลอกเพื่อที่จะได้รองรับน้ำฝนในฤดูการนี้ไปก่อน
00000
สมหมาย/ยโสธร