กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการเขต จัดเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งว่าง นอภ.สบปราบ เป็นประธาน มี ตร. สาธารณสุขอำเภอ ร่วมเป็นกรรมการ/อัศวิน ลำปาง

วันที่ 19 พ.ค.63 นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เผิดเผยว่า ขณะนี้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามในคำสั่งที่ 16/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างลง หลังคนเดิมเสียชีวิตลง และทาง กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นี้ และกำหนดวันรับสมัครลงเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2563

ทาง กกต.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งดังกล่าว ประกอบด้วย นายพนมพร ตุ้ยกาศ , พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท , นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คือ นางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า หลังมีการแต่งตั้งจากทาง กกต. ทางคณะกรรมการ ประจำเขต ก็มีการประชุม เพื่อคัดเลือกประธาน กกต.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ นายพนมพร ตุ้ยกาศ ซึ่งยังมีตำแหน่งเป็นนายอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง เพื่อร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กกต. จัดการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งพื้นที่ในเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง มี 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เกาะคา อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก

สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.เขตดังกล่าว ล้วนเป็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.สบปราบ ทั้งสิ้น ประกอบด้วย นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอสบปราบ , พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้กำกับการ สภ.สบปราบ , นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด สาธารณสุขอำเภอสบปราบ และ นางสาวณัฐนรี อินทร์พิจิตร์ ปลัดอำเภอสบปราบ เป็นผู้อำนวยการ กกต.เขต 4 ลำปาง และคณะกรรมการ