ตามรายงานพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศภาคเหนือ ออกประกาศ 18 พฤษภาคม 2563 คาดหมาย ในวันที่ 19 - 22 พ.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 18, 23 - 24 พ.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 กล่าวว่า ได้สั่งการให้หมวดทางหลวงในพื้นที่ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง มีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้หมวดฯ จัดชุดเฝ้าระวังเหตุการณ์เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง หากเกิดเหตุการณ์ เช่น ต้นไม้ล้มทับทาง น้ำท่วมทาง ให้เร่งดำเนินการ 1.1 กรณีเกิดต้นไม้ล้มทับทางให้ตัดต้นไม้และเคลื่อนย้ายออกจากผิวทางโดยเร็วที่สุด และต้นไม้ที่คาดการณ์ว่าจะล้มทับทาง ให้ดำเนินการริดรอนกิ่งต้นไม้ หรือ ตัดต้นไม้ออก รวมถึงต้นไม้ยืนต้นตายให้รีบตรวจสอบและดำเนินการตัดออกทันทีเพื่อป้องกันต้นไม้ล้มทับทางและอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 1.2 ตรวจสอบแก้ไขระบบระบายน้ำให้ระบายน้ำให้เร็วขึ้น 1.3 อำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจร 1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่าย 2. ให้งานอำนวยความปลอดภัย งานปรับซ่อม งานไฟฟ้า เตรียมความพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. โทรศัพท์ 0 5671 1443 กด 2 สายด่วนกรมทางหลวง 1586.