ลงพื้นที่พร้อมทีมครู รับรู้ปัญหาจริง พร้อมแจกหนังสือเรียน หากบ้านไหนทีวีไม่รองรับ ให้อ่านหนังสือรอวันเปิดเทอม 1 ก.ค.

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 ตนพร้อมทีมครูสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สว.นภ. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนออนไลน์ พร้อมให้คำแนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์ และนำหนังสือเรียนไปให้ใช้ประกอบการเรียน หรือหากใครไม่สามารถรับชมได้ก็ให้หนังสือเรียนเพื่ออ่านรอวันเปิดภาคเรียนจริงวันที่ 1 ก.ค.63

“ซึ่งตามสภาพจริงของนักเรียนส่วนใหญ่ที่บ้านจะมีเครื่องรับโทรทัศน์ที่อยู่ในสภาพเก่า ไม่ทันสมัย บางคนก็สามารถรับชมได้ และบางคนก็ไม่สมารถรับชมได้” ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน