เทศบาลตำบลศรีสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จัด “ตู้ปันสุข” เติมความสุขให้ชาวบ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงวิกฤตโควิด-19 หวังกระจายสิ่งของให้ทั่วถึงกัน แบ่งกินแบ่งใช้มีน้ำใจ

วันนี้ (19 พ.ค. 63) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก พร้อมปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และผู้ใจบุญในพื้นที่ ร่วมกันตั้ง “ตู้ปันสุข” นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น รวมทั้งผลไม้ มะม่วง มาใส่ไว้ในตู้เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลศรีสตึก และตำบลใกล้เคียง ได้มาหยิบไปกิน ไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งได้จัดให้ประชาชนเข้าแถวเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้ใช้ก่อนหยิบจับอาหาร ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัวในช่วงที่ไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ จากผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 โดยขอความร่วมมือทุกคนหยิบเท่าที่จำเป็น จะได้ให้คนอื่นได้สิ่งของกลับไปได้ด้วย ซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีลักษณะการแก่งแย่งข้าวของกันแต่อย่างใด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance