ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีร่วมกับพระครูปัญญาวิสุทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จัดตั้งโรงทานแจกอาหาร ให้กับชาวบ้าน ตำบลโพตลาดแก้ว เป็นวันที่ 7 ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เพื่อหยิบยื่นไห้แก่เพื่อนร่วมสังคม ตามดำริของสมพระอริยวงศาคตญาณ สมพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ประทานพระดำริวัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลำบากช่วงเกิดภาวะ ไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ระบาดประชาชนเข้าสู่ภาวะลำบาก และเป็นกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ขอไห้ทุกคนจงเป็น ผู้กล้าหาญ ที่จะเสียสละละความดื้อด้านเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัว "พลเมืองดีทำความดีเพื่อสังคม "

ทวีศักดิ์/ลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance