เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์ข้อความระบุว่า...

✨ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาหารจากร้านจันกะผัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
.
📍 โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ร้านจันกะผัก ได้นำอาหารพระราชทานประกอบด้วย ข้าวผัดไก่ไข่ดาว ข้าวหมูอบซอสน้ำผึ้งกระเทียม ขนุน นมอัดเม็ดจิตรลดา ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนวัดอมรคีรี ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และการอำนวยความสะดวกจากสำนักงานเขตบางพลัด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance