เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางน้ำฝน ถือคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมครอบครัว , พนักงาน และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมจัด "ตู้ปันสุข" คนไทยไม่ทิ้งกัน แบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนที่ขาดแคลน ช่วงวิกฤต โควิด-19

โดยการนำ เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม ใส่ในตู้ปันสุข บริเวณหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมกันนี้ก็ยังมีผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในครั้งนี้อีกด้วย

เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ในปริมานที่พอสมควรแก่การดำรงชีพ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance