เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จัดกิจกรรม"ตู้ปันสุข"คนไทยไม่ทิ้งกัน แบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนที่ขาดแคลน ช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง นำโดย นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง พร้อมด้วยนางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ,นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง,สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ, ลูกจ้าง ร่วมกับอำเภอท่าหลวง จัดให้มีตู้แบ่งปัน มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ นม น้ำดื่ม ขนม และอาหารต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณตลาดสดหมู่ 9 ต.บ้านท่าหลวง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance