นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตนในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวหนองคาย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขณะนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย และเห็นว่าขณะนี้ในส่วนของหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อมีความจำเป็นที่ประชาชนในทุกหลังคาเรือนต้องมี

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จึงได้ทำการจัดหาหน้ากากผ้าออกแจกให้กับประชาชน โดยในพื้นที่ ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย มี นายธราธร วันทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (สจ.เขตอำเภอโพธิ์ตาก) ร่วมกับ นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นำทีมออกแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน พร้อมให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ส่วนพื้นที่อื่นๆตนได้มอบหมายให้ สจ.แต่ละอำเภอออกแจกจ่ายอย่างทั่วถึงแล้ว

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สนับสนุนหน้ากากผ้าให้กับประชาชนทุกพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย ผ่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองคาย, ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้กับ อสม.ในทุกพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้ชาวหนองคายทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance