ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ร่วมกับพนักงานอบต.บางสมบูรณ์ จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปัน สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance