อากาศร้อนจัด งูจงอาง เลื้อยบุกหมู่บ้าน ขอน้ำกินจากมนุษย์

https://www.youtube.com/watch?v=-n9tx4fXzRY

กองทุนประกันวินาศภัย