เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 พ.ค.63 ที่ วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้องได้จัดโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมด้วยนายบดินทร์ เกษมศานต์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 15 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำมันพืช ขนมคบเคี้ยว อาหารกระป๋อง และยาสามัญประจำบ้าน มอบให้กับ ประชาชนในตำบลบ้านป้อม ทั้ง 11 หมู่ หมู่ละ 11 ครัวเรือน

พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตเกิดความยากลำบากของประชาชนผู้มีรายได้น้อย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์ตลอด จึงได้ดำริให้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขึ้น ทางคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยวัดวัดท่าการ้อง จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในรูปแบบโรงทานภายใต้โครงการ วัดช่วยบ้าน ต้านโควิด และสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น จึงได้จัดพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความลำบากในช่วงนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมได้คัดกรองครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติด เตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 110 ครัวเรือนโดยส่งตัวแทนในครอบครัวให้มารับที่วัดท่าการ้อง ด้วยตนเอง ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้นำมามอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ สามารถใช้ในการดำรงชีพในครอบครัวได้นานกว่า 2 เดือน เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

โดยประชาชนที่เดินทางมารับเครื่องอุปโภค บริโภค จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จะต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รวมทั้งเว้นระยะห่างด้วย โดยในการจัดจัดโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน