บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการติดเชื้อโควิด-19 โดยนำหน้ากากผ้ามัสลินที่ร่วมสนับสนุนซื้อจากทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน,มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) และโรงงานไทยวีล ในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย