ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, นายยุทธนา ระพิทย์พันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมด้วยพนักงาน สมาชิก ร่วมกัน มอบข้าวสารให้กับประชาชนมอบข้าวสารครัวเรือนละ 15 กิโลกรัมสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ในหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโพตลาดแก้ว ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัด โควิด 2019 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดโควิด 2019 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในมาตรการ "หยุดเชื้อเพื่อชาติ"และพร้อมกันนี้ ยังประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนให้ประชาชนยังคงสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกไปทำธุระนอกบ้าน เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019 อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน