หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ยืนหยัด ทำหน้าที่ รับใช้สังคม ด้วยความทุ่มเท นำเสนอความจริง ผลงานก้าวสู่ปีที่เจ็ดสิบเป็นเครื่องพิสูจน์ ...*...

สืบเนื่องจากในปีนี้ ประเทศไทย ตลอดจนนานาประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องมีมาตรการและข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ...*...

11 พ.ค.2563 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ จากเดิมที่สำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประกอบพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. และวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2562 และพันธุ์พืชต่าง ๆ มาเข้าประกอบพิธี พร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. ...*...

ในการนี้ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ...*...

ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ได้เป็นผู้หว่านข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช 2564 ต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของปวงชนชาวไทย ตลอดจน เป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจของ “เกษตรกรไทย” ทั่วประเทศ ...*...

วันที่ 10 พ.ค.ของทุกปี ถือเป็น “วันเกษตรกร” วันสำคัญ ที่ต้องรำลึกถึง “ภาคการเกษตร” ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังเป็น “วิถี” ของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ และที่น่าสนใจ นับจากนี้ เมื่อโลกทั้งโลกต้องเผชิญหน้ากับ ไวรัสโควิด ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ขณะเดียวกัน หนึ่งในหลายปัจจัย เงื่อนไขของการต่อสู้และรับมือจากผลกระทบอันมหาศาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด คือการหันกลับมาให้ความสำคัญกับ “ครัวไทย” ก้าวไปสู่การเป็น “ครัวโลก” ได้อย่างไร และนี่คือ “โอกาส” ใน “วิกฤติ” ที่รัฐบาลไม่ควรมองข้าม ...*...

ข่าวทั่วไป อังคาร 12 พ.ค. เวลา 09.00 น. สปสช. ชวนประชาชนร่วมฟังเสวนา FB Live "วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด-19" รับทราบข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ลดความกังวลท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 รู้ถึงความจำเป็น 7 กลุ่มเสี่ยงต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยรับบริการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ติดตามการเสวนาผ่านทาง Facebook 1.สปสช. www.facebook.com/NHSO.Thailand/ หากท่านมีข้อคำถาม ข้อสงสัย สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ Link นี้ shorturl.at/BCNOQ ...*...

เวลา 10.00 น. เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมพร้อมเปิดให้บริการตามมาตรการปลดล็อกดาวน์ของภาครัฐ จัดงานแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป และมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด” พร้อมร่วมฟังการวิเคราะห์ภาพรวมของวงการค้าปลีกโลกและของไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ออฟโรด เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในจังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก

สมทบกองทุน...คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคที่ได้จากเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 10,000,000 บาท แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ป้องกันโควิด...คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน ในนามชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย นำโดย ลินดา รัฐเมธา ปั๋วซื่อ ซือ แสตนลี่ คัง หลิน อี้ชิง เจ้าหมิง หวัง ซิ่วฮวา ซ่ง และ สุณิศา รัฐเมธา ร่วมมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย และหน้ากาก Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ที่ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

สู้ภัยโควิด...วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ กรุ๊ป ส่งมอบ ชุดกำลังใจ จำนวน 2,500 ชุด รวมมูลค่า 1,250,000 บาท ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 โดยมี ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เป็นผู้รับมอบ และมี ชัชชญา ขำจันทร์ ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ร่วมงาน ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

มอบชุด PPE ...ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบชุด PPE พร้อมหน้ากากผ้า แก่ สิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี และ พ.ต.ท.นพดล จันทร์ศรี สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 ของจังหวัดปทุมธานี ที่ห้องประชุมรัตตอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันก่อน

เป็นกำลังใจ...สุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผอ.สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ น.สพ.ทวีโภค อังควาณิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทน วชิรวิชญ์ ชีวอารี และแฟนคลับ ให้กับกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อสมทบทุนโครงการยาและเวชภัณฑ์สำหรับช้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด – 19 พร้อมนำชมการรักษาพยาบาลและเป็นกำลังใจให้ช้างป่วย ที่โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ลำปาง

ร่วมด้วยช่วยกัน...โจอาว เลเตา ผู้บริหาร หน่วยธุรกิจอาเซียน อินเดีย ฮ่องกง และเอแพค เอ็กซ์ปอร์ตส และ กาเบรียล เมโล ผู้บริหาร ไฮนซ์ ไทยแลนด์ลิมิเต็ด บริจาคซอสหอยนางรมไฮนซ์และซอสมะเขือเทศไฮนซ์ พร้อมด้วยแพ็คอาหารที่ประกอบไปด้วยสิ่งจำเป็น ให้กับสภากาชาดไทย โดยมี ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาด และ จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ ที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อน

เตรียมพร้อม...นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ-จัดส่งอาหารของแอปพลิเคชันแกร็บ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เตรียมพร้อมรับการเปิดเมืองเพื่อฟื้นเศรษฐกิจตามมาตรการผ่อนปรนการล็อคดาวน์ของรัฐบาล โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล และ จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ร่วมงาน ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ส่งต่อ... โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ ผอ.กลุ่มงานปฏิบัติการ – กลุ่มโรงแรมในกรุงเทพฯ/ผจก.ทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ นำทีมคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ ส่งมอบอาหารเดลิเวอรี่พร้อมน้ำดื่มของโรงแรมฯ ให้แก่กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งต่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19

ปันน้ำใจ...ดร.อัศวิน อิงคะกุล มอบข้าวสารและอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ให้กับชุมชนละแวกโรงแรม ภายใต้โครงการมิราเคิลกรุ๊ปขอแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด – 19 โดยมี อนัคพล อิงคะกุล นุจรี วิบูลเชื้อ ปริญญา หงส์เลิศลักษณ์ อำไพ อารีพงษา และ นาถวีณา ล้อมทรัพย์ ร่วมมอบน้ำใจ ที่หน้าโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น