นครตรังเปิดให้ใช้สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง โดยเปิดให้ใช้สนามสำหรับการเดิน-วิ่ง และเล่นกีฬาเทนนิส (สนามเทนนิสกลางแจ้ง) เท่านั้น

นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรังได้มีคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1378/2563 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เรื่อง จังหวัดตรังปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง โดยสถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้ ทั้งบางส่วนหรือบางเวลา จะต้องดำเนินการตามมาตรการของจังหวัด

“ทั้งนี้ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ได้เปิดให้ใช้สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยเปิดให้ใช้สนามสำหรับการเดิน-วิ่ง และเล่นกีฬาเทนนิส (สนามเทนนิสกลางแจ้ง) เท่านั้น ตั้งแต่เวลา ‪06.00-20.00‬ น. ซึ่งจะเปิดทางเข้า-ออก ประตูหน้าเพียงประตูเดียวเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสนาม ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามกีฬา มีจุดล้างมือหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการที่บริเวณด้านหน้าทางเข้า และทุกคนในสนาม ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร งดการรวมกลุ่ม เพื่อดูแลผู้เข้ามาใช้บริการในสนามกีฬาให้ปลอดเชื้อปลอดโรคต่อไป” นายวัลลภ กล่าว

ทองขาล/ตรัง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance