เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันแจกข้าวกล่องพร้อมด้วยน้ำดื่มให้กับประชาชน ซึ่งได้รับงบประมาณบางส่วนจากภาคเอกชนที่สนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด มาแจกให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19

นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม กล่าวขอบคุณในความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับผู้ที่กำลังยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ต้องตกงาน ขายของไม่ได้ ขาดรายได้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลโคกตูม โดยนายครรชิต อภัยพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้นำเงินฉุกเฉินจำนวนหนึ่งจากการหารายได้ จัดซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้กับผู้นำชุมชน ก่อนจะกระจายนำไปมอบให้กับคนในชุมชนต่อไป

หลังจากที่ข้าวกล่องถึงมือผู้นำชุมชนแล้ว ทางผู้นำชุมชนได้ประกาศเสียงตามสาย ให้ชาวบ้านออกมารับแจกจ่ายข้าวกล่อง ซึ่งมีการจัดแถวเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing อย่างเป็นระเบียบ นำเจลล้างมือมาตั้งล้างทำความสะอาดมือ พร้อมวัดอุณภูมิของร่างกายและทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย หากไม่ใส่ก็จะไม่แจกข้าวกล่องให้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่9 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance