สนพ.ปราจีนบุรี ช่วยเหลือแรงงาน เร่งฝึกอาชีพให้แก่พนักงาน บริษัทสยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด เหตุปิดกิจการ ตกงาน 148 คน

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีแรงงานได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งถูกเลิกจ้าง ว่างงาน อีกทั้งยังมีสถานประกอบกิจการที่ปิดกิจการ คือ บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด ผลิตเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายสตรี เช่น ห่วงคาดผม โบว์รัดผม ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีพนักงานทั้งสิ้น 148 คน เป็นผลให้พนักงานดังกล่าวต้องตกงาน เบื้องต้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับแล้ว และจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ลูกจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการจัดฝึกอาชีพระยะสั้นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มีอาชีพรองรับการตกงาน ว่างงาน จากสถานการณ์ดังกล่าว

น.ส.วนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี)กล่าวว่า การฝึกอาชีพระยะสั้นที่เปิดฝึกอบรมในขณะนี้ จะแบ่งเป็นฝึกในคลาสปกติ 18 ชั่วโมง และการฝึกผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ online training ทางเว็บไซต์ของกรมฯ จำนวน 15 สาขา 128 หลักสูตรเช่น การประกอบอาหารไทย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น การฝึกตามความสามารถ CBT (computer base training) ผ่านแอปพลิเคชัน DSD M-learning ซึ่งเป็นการเรียนทฤษฎีทางออนไลน์ และฝึกภาคปฏิบัติเมื่อพร้อม ณ สนพ.ปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังมีช่องทางการฝึกอบรมแบบใหม่คือ เรียนผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings ในเบื้องต้นจะเริ่มทดลองฝึกอบรมในช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 ทุกหลักสูตรเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายใดที่สนใจต้องการฝึกอาชีพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 455 หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย