เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล รักหาญ สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเขาค้อ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเขาค้อ โดยมีนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ สาธารณสุขอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้รับมอบฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance