เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน ในนามชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย นำโดย นางลินดา รัฐเมธา และนาย ปั๋วซื่อ ซือ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ได้ร่วมมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันโรค (PPE) 1,000 ชุด, หน้ากากอนามัย 6,000 ชิ้น และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) 200 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศจ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
 

โดยมีคณะผู้แทนชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยที่ให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ นายแสตนลี่ คัง, นางหลิน อี้ชิง, นายเจ้าหมิง หวัง,นางซิ่วฮวา ซ่ง และ นางสาวสุณิศา รัฐเมธา