ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 ที่ผ่านมา ที่บ้านคอนสาย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ร่วมกับนายอำเภอเมืองยโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ผอ.รพ.สต.ตาดทอง ผู้ใหญ่บ้านและ อสม บ้านคอนสาย ได้ร่วมกันทำการต้อนรับ และทำการคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อกลับภูมิลำเนาพร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตลอดจนการแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยประชาชน ที่เดินทางมาหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอีกทั้งจะปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือกักตัวอยู่กับบ้าน 14 วันโดยประชาชนที่เดินทางมาทุกคนเข้าใจ มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance